Zwroty i reklamacje

                                      

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:

...................................................................................................................................................

 Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

...................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, iż: 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą:

...................................................................................................................................................
i zwracam wymienione poniżej towary.

  1. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.

Data otrzymania towaru: .........................................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ....................................................................................

Zwracane towary:

Nazwa                                     

Ilość                                              

Cena brutto                               

 .....................................

  .....................................

 .....................................

 .....................................

 ..................................... 

  .....................................

 ..................................... 

  .....................................

 ..................................... 

 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

­­­­­­­­­.........................................................................................................................................

 

…………….......................................………      …………….......................................………                 

        podpis Klienta                                                       miejscowość i data                 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl